Wordt bankspaar en spaarpolis meegenomen in berekening vervallen risico-opslag?

Banken voegen een risico-opslag toe aan de hypotheek rente wanneer een klant meer leent dan de waarde van het onderpand. De hoogte van de opslag hangt af van de bank en hoeveel meer er wordt geleend.

De verhouding tussen lening en hoogte onderpand heet Loan to Value (LTV)

In de loop van de tijd zal een klant gaan aflossen en/of wordt het onderpand meer waard. Het risico voor de bank dat men niet het geleende geld terugkrijgt bij gedwongen verkoop is dus in veel gevallen 0 geworden.

Toch informeren de meeste banken hun klanten niet pro-actief dat men minder rente kan gaan betalen doordat de risico-opslag kan vervallen.

De berekening of men in aanmerking komt voor het laten vervallen van de risico 0pslag is vrij complex, niet transparant en moeilijk te vinden op website van hypotheek verstrekkers. Daarnaast geven medewerkers vaak afwijkende informatie bij telefonisch contact.

Een van de zaken welke bij sommige banken deel uitmaken van de berekening is het saldo van spaarpolis en bankspaarproducten.

Dit is relevant, immers als een bank een onderpand moet verkopen, kan het saldo van het spaarproduct worden gebruikt om de restschuld af te lossen. Überhaupt in de meeste gevallen kan het saldo vanwege belastingwetgeving uitsluitend worden gebruikt voor aflossen van de schuld.

Het is voor de consument gunstig als een saldo van een spaarproduct wordt meegenomen in de berekening. Dat maakt de schuld minder.

Bij ABN AMRO geldt het volgende:

Het saldo van de spaarpolis wordt niet meegenomen maar het saldo op de bankspaarrekeningen wordt wel in mindering gebracht op het hypotheeksaldo in de Loan to Value berekening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *