Vermogensrendementheffing verandert in 2017

Tot en met 2016 berekent de Belastingdienst een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen. Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 4% x 30% = 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen. Er zijn dan 3 schijven. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Dit komt neer op het volgende percentage per schijf:

Schijf Grondslag sparen en beleggen Percentage
1 €0 t/m €75.000 2,9%
2 €75.001 t/m €975.000 4,7%
3 > €975.001 5,5%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *