Hoe meer dan 10% boetevrij aflossen bij ABN AMRO

Het blijkt dat klanten van ABN AMRO meer dan 10% boetevrij kunnen aflossen op een leningdeel van de  hypotheek door de zogenaamde ‘verhoogde vrijstelling’. Dit wordt ook wel de ‘boete franchise’ of ‘franchise regeling’ genoemd.

Vraag bij de bank na of je een dergelijk vrijstelling hebt. En andere banken hanteren mogelijk ook dit beleid.

Er is veel onbekendheid met deze mogelijkheid. Zelfs sommige medewerkers van ABN AMRO kennen deze niet. Niet zo gek als een bank als ABN AMRO er alles aan lijkt te doen om hun klanten onwetend te houden. ABN AMRO op Twitter wijst naar dit artikel. Zonder het doorspitten van de voorwaarden kom je er als consument niet achter dat je meer dan 10% boetevrij kunt aflossen.

Ieder kalenderjaar mag u meestal 10% van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel zonder vergoeding extra terugbetalen. Hoeveel u precies zonder vergoeding per kalenderjaar mag terugbetalen, staat in de voorwaarden van uw leningdeel.

Ik wist dit niet maar werd hierop geattendeerd door een vriendelijke medewerker van ABN AMRO. Als een klant meerdere leningdelen heeft waarop kan worden afgelost, kunnen de boetevrije delen bij elkaar worden opgeteld en worden gebruikt voor de aflossing van 1 leningdeel. Bijvoorbeeld:

op leningdeel 1 is bij start hypotheek 200.000 EURO geleend. Boetevrij aflossen is max. 10% per jaar

op leningdeel 2 is bij start hypotheek 100.000 EURO geleend. Boetevrij aflossen is max. 10% per jaar.

Indien de wens is om op leningdeel 1 af te lossen (omdat deze een hogere rente heeft dan andere delen bijvoorbeeld) kan het boetevrije deel van leningdeel 1 (=20.000 EURO) en leningdeel 2 (=10.000 EURO) bij elkaar worden opgeteld.

De klant dan dus maximaal 30.000 EURO per jaar aflossen op leningdeel 1.

Overigens geldt dit niet als de lening in 1 x wordt afgelost. Bij de berekening hanteert ABN AMRO de vrijstelling van 10% per jaar (en dus telt de bank niet op vrijstelling van andere leningdelen bij elkaar op).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *