Geaccepteerde waarderapporten voor verlaging tariefsklasse ABN AMRO

Sinds 1 juli 2018 biedt ABN AMRO  een goedkope manier van een waardebepaling van de woning via Calcasa.

Vanwege de stijgende huizenprijzen en aflossing is het goed mogelijk dat het door u betaalde rentepercentage hoger is dan nodig.

Dit omdat bij de koop van de woning de verhouding waarde woning tot geleende bedrag dusdanig is dat de geldverstrekker een renteopslag hanteert.

De geldverstrekker pas de rente vaak niet vanzelf aan. U als klant moet dat meestal aangeven.

Bij het oversluiten of aanpassen van de hypotheek bestaat de mogelijkheid om te lenen tegen een lagere tariefklasse.

Wel moet rekening worden gehouden met stijgende maandlasten bij hypotheken met een spaardeel. Dit omdat er meer moet worden ingelegd om het beoogde eindkapitaal te kunnen sparen.

De waarde van de woning kan bij ABN AMRO worden aangetoond door diverse manieren. Deze worden hieronder aangegeven. ABN AMRO accepteert sinds kort de  taxatierapporten van Calcasa. Het waarderapport dat deze dienst oplevert kost € 24,95 . (3 euro goedkoper dan een Calcasa taxatie rapport voor niet ABN AMRO klanten).  Dat is een stuk goedkoper dan een taxatie rapport opgesteld door een makelaar die al gauw 300 euro kosten.

De volgende waarderapporten worden door ABN AMRO geaccepteerd indien u de tariefklasse wil laten aanpassen.

De WOZ-brief van de gemeente
De WOZ-brief krijgt u van uw gemeente. Deze WOZ-brief mag niet ouder zijn dan 12 maanden én het logo van de gemeente moet erop staan.

1.        Scan de brief van de gemeente
2.        Sla de scan op als pdf
3.        Beantwoord deze mail en voeg de pdf als bijlage toe

·        Een schermafdruk van www.wozwaardeloket.nl
Ga naar 
www.wozwaardeloket.nl. Staat uw woning met de waarde in het WOZ-waardeloket?

1.        Maak een schermafdruk (print screen) en sla die op als pdf. 

·        Een Calcasa waarderapport
        Calcasa berekent de actuele waarde van uw huis op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen bij u in de buurt. Meer informatie hierover vindt u op https://abnamrohypotheken.calcasa.nl
        Indien een modelmatig taxatierapport mogelijk is, voeg dan de pdf toe als bijlage aan een mail aan de bank. Het rapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. 

Het Calcasa waarderapport kan bij ABN AMRO vanaf nu gebruikt worden voor:

  • Het kopen van een bestaande woning (niet NHG)
  • Het oversluiten van de hypotheek
  • Het verhogen van de hypotheek
  • Het wijzigen van de hypotheek (bijvoorbeeld ontslag of wijzigen risico-opslag)  –
  • Het aanvragen van een overbruggingslening (conform het kredietbeleid)

Snel, gemakkelijk en goedkoper de woningwaarde bepalen. Het Calcasa waarderapport kan door je klant zelf via ABN AMRO worden aangeschaft voor € 24,95 via een speciale portal: abnamrohypotheken.calcasa.nl. Dit is snel, gemakkelijk en vooral goedkoper dan een volledig taxatierapport.  Voorheen kon Calcasa alleen ingezet worden voor het oversluiten van een hypotheek. Calcasa kan gebruikt worden als een aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het hypotheekbedrag valt binnen de 90% van de waarde van de huidige woning  –
  • Het is geen NHG aanvraag
  • De hypotheek is niet hoger dan € 750.000
  • Het is een standaard onderpand

·        Een taxatierapport
Uw taxatierapport moet goedgekeurd zijn door een gecertificeerd validatie-instituut en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Meer informatie hierover en de voorwaarden vindt u op de website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *