Europese wet MCD zorgt mogelijk voor lagere kosten van rentemiddeling

Op dit moment is rentemiddeling nog vaak onaantrekkelijk. Oversluiten is vaak goedkoper, zeker als de boete zonder extra financiering door de consument kan worden betaald.

Bij rentemiddeling voegen banken extra een extra kostencomponent toe. Doordat de berekening totaal niet transparant is, weten consumenten deze toevoeging niet.

Ikbenfrits.nl legt in deze blog de extra kosten welke banken toevoegen uit.

De nieuwe Europese wet MCD geeft aan dat banken geen extra kosten mogen rekenen. De wet is ook van toepassing op bestaande hypotheken. En de MCD geldt ook voor rentemiddeling!

dit is te lezen op de site van de AFM

In de Europese richtlijn (MCD) is het recht op vervroegde aflossing opgenomen. De aanbieder van hypothecair krediet mag voor vervroegde aflossingen een vergoeding vragen. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft door de vervroegde aflossing en kan door middel van de netto contante waarde methode bepaald worden. Dat geldt ook bij oversluiten en rentemiddeling. De AFM kan nadere regels treffen met betrekking tot de berekening van de vergoeding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *