Belasting besparen op vermogen door fonds voor gemene rekening

Vermogen van particulieren op spaar- en beleggingsrekeningen wordt in Box 3 belast op 4%. De Belastingdienst gaat er al jaren vanuit dat dit vermogen een rendement kan halen van 4%. Natuurlijk is dit al jaren zeker op spaarrekeningen niet meer het geval. De Bond voor Belastingbetalers heeft een rechtszaak tegen de Belastingdienst aangespannen welke op 7 september 2016 diende.

Er bestaat een manier om minder belasting te betalen over vermogen. Dat kan via een BV maar ook via een zogenaamd open fonds voor gemene rekening (FGR). Dit is in feite een bankrekeningen waar twee personen geld in storten. De Belastingdienst heeft geen 4% maar heft op de daadwerkelijke gemaakte winst. Dat is dan de rente op de spaarrekening.

Een fonds voor gemene rekening wordt door de Belastingdienst als onderneming aangemerkt.

Er zijn een aantal regels voor deze FGR. De wettekst voor de FGR is hier te lezen.

Een rekenvoorbeeld om te laten zien hoeveel geld kan worden bespaard met een FGR

Twee participanten brengen ieder € 500.000 in de FGR. De rente op deze rekening bedraagt 1,5% en bedraagt € 15.000 (€ 1.000.000 x 1,5%).

De belasting die wordt betaald  is wanneer deze in Box 3 wordt belast 1,2% van € 1.000.000 = € 12.000

Over de ontvangen rente op de FGR rekening is allereerst 20% vennootschapsbelasting verschuldigd, zijnde € 3.000. Ten gevolge van deze heffing resteert een uit te keren bedrag aan de participanten ad € 12.000
(€ 15.000 -/- € 3.000). Het uitgekeerde bedrag ad € 12.000 wordt belast tegen 25%
inkomstenbelasting, zijnde € 3.000. Effectief bedraagt de belastingdruk dus € 6.000.

Door een een FGR op te starten wordt dus jaarlijks € 6.000,- bespaard.

Er moet een contract worden opgesteld voor de FGR. Dit is bijvoorbeeld een ‘ OVEREENKOMST INZAKE OPEN FONDS VOOR GEMENE REKENING ‘.  Een belastingadvies kantoor kan een dergelijk contact opstellen. Verder moet de Belastingdienst worden geinformeerd. Een registratie bij de Kamer van Koophandel is niet nodig.

Ieder jaar zijn er  kosten van het opstellen van een aangifte vennootschapsbelasting en een
jaarlijkse opstelling van baten en lasten.

De VRB Adviesgroep biedt een modelcontract aan voor Euro 245,-. Een ander advies kantoor gaf voor het verzorgen van de FGR eenmalig Euro 1200,- en jaarlijks 600,-.

Meer info over de FGR hier of hier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *