AFM onderzoek naar naleving Mortgage Credit Directive (MCD) voor berekening oversluitboete binnen enkele maanden beschikbaar

De Autoriteit Financiële Dienstverlening doet momenteel onderzoek om vast te stellen in hoeverre Nederlandse  hypotheekverstrekkers zich houden aan de nieuwe Europese Mortgage Credit Directive (MCD).

De publicatie van de resultaten van dit onderzoek  zal door AFM eind 2016, begin 2017 beschikbaar worden gesteld. Eerder was aangegeven dat al in het najaar van 2016 de resultaten beschikbaar zouden komen.

AFM heeft een mandaat om onderzoek te verrichten naar beleid van hypotheekverstrekkers tov de MCD richtlijn vanaf juni 2016. Misstanden daarvoor kunnen dus helaas niet worden onderzocht.

De AFM schrijft over de MCD het volgende

In de Europese richtlijn (MCD) is het recht op vervroegde aflossing opgenomen. De aanbieder van hypothecair krediet mag voor vervroegde aflossingen een vergoeding vragen. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan het werkelijk geleden financiële nadeel dat de aanbieder heeft door de vervroegde aflossing en kan door middel van de netto contante waarde methode bepaald worden.

Hypotheekverstrekkers mogen dus geen winst component meer toevoegen aan de berekening voor het vervroegd aflossen. Vervroegd aflossen is de laatste jaren zeer populair vanwege de lage rente stand. Veel consumenten willen van hypotheekverstrekker veranderen vanwege deze lage rente.

Veel hypotheekverstrekkers maakten gebruik van een oneerlijke methode om de boete/vergoeding bij vervroegd aflossen te berekenen. Bijvoorbeeld door voor de vergelijkingsrente een kortere rentevastperiode te hanteren dan de daadwerkelijke nog resterende looptijd. Het gevolg is een groter verschil in actuele rente en afgesloten rente en daardoor een hogere boete. Banken gebruiken liever het woord vergoeding maar in dit geval is er sprake van een boete.

Dat veel hypotheekverstrekkers een voor de klant ongunstige berekening hanteren mag gezien de reputatie van  banken geen verrassing zijn. Ondanks het feit dat de Nederlandse Vereniging van Banken in een persbericht aangaf dat Nederlandse banken zich al aan de MCD richtlijn houden, blijkt uit eigen onderzoek dat dit niet het geval is. Zo bleek de SNS Bank nog na juli 2016 een oneerlijke berekening te hanteren. Deze is inmiddels stilletjes aangepast. ING had de berekening in april 2016, nog net voor de ingang van MCD, aangepast en repte daar vol trots mee in een uitzending van Tros Radar.

In dit overzicht wordt de methode van berekening van de kosten bij oversluiten per bank genoemd. Uit dit recent uitgevoerde onderzoek blijkt dat een aantal hypotheekverstrekkers nog steeds niet transparant is over de methode van bepalen boeten bij oversluiten. Daarnaast hanteren een aantal hypotheekverstrekkers nog steeds oneerlijke berekeningen waarbij de lagere, voor de consument ongunstige,  rente wordt gebruikt in de berekening.

Helaas mag de AFM in haar onderzoek niet de namen noemen van hypotheekverstrekkers die zich niet aan de richtlijn van de MCD houden. De Wet financieel toezicht staat vermelden van namen niet toe.  Was dat wel toegestaan door de wetgever dan had de consument kunnen weten dat bijvoorbeeld Centraal Beheer en Bouwfonds niet de eerlijke methode van lineaire interpolatie hanteren maar afronden naar het  actuele rentepercentage van de rentevast-periode die het dichtst bij de overgebleven rentevast-periode zit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *