AFM komt met richtlijnen voor het bepalen van boete (vergoeding) bij oversluiten

Op 20 maart 2017 heeft de AFM richtlijnen gepubliceerd voor hypotheekverstrekkers welke aangeven hoe de boete bij oversluiten (vervroegd aflossen) van de hypotheek moet worden berekend.

De richtlijn is hier te downloaden.

AFM heeft 10 hypotheekverstrekkers onderzocht en kwam tot de conclusie dat financiële instellingen de oversluitkosten niet altijd eerlijk, voldoende transparant en volgens de juiste methodiek berekenen. Parool heeft hierover bericht in dit artikel.

Deze richtlijn geldt niet voor rentemiddeling. Bij rentemiddeling blijft de klant bij dezelfde geldverstrekker. De nieuwe hypotheekrente wordt bepaald door de boete vanwege aanpassen van de rente gedurende de contracperiode te verrekenen met de rente.

AFM schrijft in haar richtlijn het onderstaande over rentemiddeling.

Voor vervroegd aflossen   moeten de banken met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016 de vergelijkingsrente gebruiken welke in het voordeel van de klant is. Niet zo vreemd dat een aantal banken juist in het voordeel van de bank rekenden.

Helaas gelden deze richtlijnen dus vanaf 14 juli 2016. Op dat moment ging de Europese wet voor rentemiddeling (MCD) in. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft aangegeven de nieuwe regelgeving niet te hanteren voor klanten die voor 14 juli 2016 vervroegd hebben afgelost.

In artikel 237 van het Burgerlijk Wetboek Boek 6 staat onderstaand. Het screenshot is afkomstig van de uitzending van Tros Radar van 20 maart 2017. Dit komt overeen met de richtlijn van de AFM. Er dient een redelijke vergoeding te worden betaald voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst.

Ikbenfrits heeft de claimorganisatie Oversluitclaim opgericht. Deze claimt dat ook vervroegd oversluiten van voor juli 2016 met de richtlijnen van AFM zou moeten worden gedaan,

Tros Radar geeft hier een uitleg.

Dit is het persbericht van de AFM.

De Vereniging Eigen Huis  doet een appel op banken om de leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de berekening van de boeterente over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen.

Avro Tros Radar besteedde in de uitzending van 20 maart aandacht aan dit onderwerp.

Uit de volledige reacties van hypotheekaanbieders ABN AMRO, ASR, ING, Rabobank en SNS op de uitzending van Radar blijkt dat de banken op een aantal punten behoorlijk van elkaar verschillen van aanpak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *