ABN AMRO berekening boete bij aflossen of oversluiten

Gezien de huidige lage stand van de rente kan het lonen om de hypotheek over te sluiten naar een andere hypotheek verstrekker.

Of dit financieel aantrekkelijk is hangt van veel factoren af. Ik adviseer om altijd contact op te nemen met een adviseur. Bijvoorbeeld bij een spaar of bankspaar hypotheek ligt het al complexer om over te sluiten dan bij een aflossingsvrije hypotheek.

Wanneer een consument meer dan de boetevrije limiet wil gaan aflossen, of wanneer de klant de hypotheek wil gaan oversluiten, zal er afhankelijk van de hoogte van de restschuld een boete moeten worden betaald.

Boete is niet helemaal het juiste woord. Feitelijk betaald de klant het verlies aan rente-inkomsten aan de bank. Echter in sommige gevallen berekent de hypotheek verstrekker ook een boete. Onduidelijk is wat dan precies de hoogte van de boete is. Zie hiervoor mijn blog hier.

Banken hebben een niet zo heldere wijze van berekenen van de boete. In alle gevallen worden de volgende elementen meegenomen in de berekening:

  1. de nog resterende looptijd van de rentevast periode van de hypotheek in maanden
  2. het rentepercentage zoals op moment van afsluiten van de hypotheek (de contract rente)
  3. het huidige rentepercentage
  4. het percentage van de schuld welke boetevrij kan worden afgelost
  5. bedrag waarover u boete moet betalen

Als voorbeeld voor de berekening nemen we de volgende uitgangspunten:

  1. klant wil hypotheek oversluiten van ABN naar andere bank. Het is nu augustus 2016
  2. het geleende bedrag van de aflossingsvrije hypotheek is 200.000 euro
  3. klant heeft op 1 september 2006 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 5%
  4. klant heeft nog niets afgelost gedurende de looptijd van de hypotheek

De berekening is als volgt. Ik gebruik de termen zoals ABN deze gebruikt in de opgave van de boete.

De berekening zou als het goed is ook in de hypotheek voorwaarden staan.

Controleer altijd de opgave van de bank. ABN heeft in het verleden fouten gemaakt in de berekening van de hoogte van het boetebedrag.

Het bedrag waarover u geen boete hoeft te betalen. ABN biedt de klant om per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke geleende bedrag boetevrij af te lossen. Per kalenderjaar betekent dus dat bijvoorbeeld op 31 december 10% mag worden afgelost, en op 1 januari weer. Daarna de rest van het kalenderjaar niet meer.

Bedrag waarover u boete moet betalen 

Dit is het bedrag aan schuld wat u bij de bank heeft minus het percentage dat jaarlijks boetevrij mag worden afgelost mits daar in het kalenderjaar van oversluiten nog geen gebruik van is gemaakt.

In ons voorbeeld is het bedrag waarover de boete wordt gerekend; 200.000 – 10% = 180.000

Stel dat u al wel 10 % heeft afgelost in hetzelfde jaar als dat wordt overgesloten krijgt u niet nogmaals 10% in mindering.

Uw rentepercentage: dit is het overeengekomen rentepercentage op moment van afsluiten van de hypotheek. In het voorbeeld 5% . Deze rente geldt per jaar. Als de rente gedurende de looptijd is aangepast, bijvoorbeeld doordat de risico-opslag is vervallen, wordt gerekend met het rentepercentage dat momenteel wordt gerekend door de bank.

Datum einde rentevastperiode: De datum waarop de rentevast periode afloopt. De boete wordt berekend met het aantal maanden tussen moment van aflossen en het einde van de rentevast periode. In ons voorbeeld moet de klant nog 5 jaar = 60 maanden rente betalen.

Rentepercentage voor berekening boete. Dit is het rentepercentage welke ABN hanteert als er op moment van oversluiten een vergelijkbare hypotheek wordt afgesloten met een looptijd welke gelijk is aan de nog resterende aantal jaar voor de rentevast periode. ABN noemt dit de vergelijksrente .

In ons voorbeeld van 5 jaar rekent ABN dus met een rente voor een aflossingsvrije hypotheek met een looptijd van 5 jaar.

De ABN gebruikt hierbij dezelfde rente categorie als waarin het huidige rente tarief valt.

Als voorbeeld:

Uw huidige rentecategorie is t/m 85 %

Het rentepercentage voor berekening boete wordt uit deze categorie gebruikt. ABN kijkt voor bepaling van de rente dus niet naar de verhouding van de schuld en de waarde van de woning.

Wanneer de looptijd van de hypotheek niet in onderstaande tabel wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij een looptijd van 8 of 9 jaar, wordt de looptijd naar boven afgerond zodat dit gunstig is voor de consument. Dus in dit voorbeeld wordt het Rentepercentage voor berekening boete van 10% gebruikt

rentetarieven

Hier zit de pijn voor de consument. Het rentepercentage van deze 5 jaar is lager dan het percentage voor de 15 jaar zoals in het contract is afgesloten.

De boete rente, welke contractrente minus rentepercentage voor berekening boete is, is dan automatisch hoger dan voor de klantvriendelijke berekening.

In een klantvriendelijke berekening zou de bank rekenen met een rentepercentage gelijk aan de rentevast periode.

Volgens de experts van Ikbenfrits.nl rekenen alle banken in de boeteberekening met deze lage, voor de consument ongunstige, rente.

In ons voorbeeld nemen we een percentage van 2,5%

 

De berekening 

Het rentepercentage voor de berekening is (contract-rente minus huidige rente voor restperiode). 5% – 2,5% = 2,5%

De restperiode is nog 60 maanden.

De restschuld na aflossing van de 10% = 180.000

De boete is dan 2,5% van 180.000 voor ieder jaar tot einde rentevast periode. Dit is Euro 4500,- per jaar. Totaal moet de consument in dit voorbeeld 4500 * 5 jaar = Euro 22,500 betalen aan de ABN.

Let op. Bij oversluiten mogen een aantal kosten waaronder de boeterente worden afgetrokken! Zie de site van de Belastingdienst voor uitleg

Meer informatie in dit bericht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *